آیا میتوان چند خط واتساپ در یک حساب کاربری داشت؟

بله. شما می توانید چند خط واتساپ در یک حساب کاربری داشته باشید. فقط باید برای هر خط، یک سرویس جدید خریداری کنید.

لودبالانس خطوط در پلن حرفه ای چیست؟

با ویژگی لودبالانس خطوط، شما می توانید چند خط واتساپ به سیستم اضافه کنید و پیام بصورت توزیع بین خطوط ارسال می گردد. بعنوان مثال، شما 5 خط به سیستم متصل کرده اید و درخواست ارسال 25هزار پیام دارید، با

آیا پس از خرید سرویس، امکان تغییر شماره واتساپ وجود دارد؟

بله. شما میتوانید هر زمان نسبت به تغییر شماره واتساپ از بخش مدیریت سرویس، اقدام کنید.

آیا وب سرویس دارای سطح بندی می باشد؟

بله. مجموعه ی ما برای اطمینان از تجربه با کیفیت برای هر کاربر، بطور دقیق میزان استفاده از وب سرویس را مانیتور می کند. برای همین منظور، وب سرویس بر اساس سطح های زیر تعیین و کنترل می گردد. توجه

آیا امکان اتصال چند شماره به یک سرویس خریداری شده است؟

برای هر سرویس خریداری شده، فقط یک شماره واتساپ متصل می شود. البته این شماره را می توانید تغییر دهید ولی برای اتصال همزمان چند شماره جدید، باید سرویس جدید خریداری کنید.

آیا امکان استفاده از یک کلید وب سرویس در چند سایت یا نرم افزار است؟

بله. شما میتوانید از یک کلید وب سرویس متعلق به یک شماره، نامحدود استفاده کنید و سایت یا نرم افزارهای مختلف را به آن متصل نمایید.