خیر- نیازی نیست واتساپ روی گوشی شما همیشه آنلاین باشد. ولی باید هر 14روز یکبار از واتساپ روی گوشی خود استفاده کنید.

درغیراینصورت، باید دوباره از پنل کاربری خود، اتصال واتساپ را انجام دهید.