وب سرویس wamessenger جهت ارسال، دریافت پیام و سایر گزارش ها از واتساپ می باشد.