پیشنهاد ما این است که از این سرویس فقط برای ارسال پیام های تعاملی با مشتری که انتظار دریافت آن را دارد، استفاده کنید. و در صورت ارسال پیام انبوه، اسپم و یا ارسال پیام هایی که با قوانین واتساپ مخالف است، ما هیچ مسئولیتی بابت مسدود شدن حساب کاربری و یا شماره تلفن شما نداریم.