برای اتصال واتساپ خود به WaMessenger، لازم است کد QR را با گوشی خود اسکن کنید.

1- واتساپ را روی گوشی خود باز کنید.
Android: روی گزینه‌های بیشتر ضربه بزنید.
iPhone: به تنظیمات واتساپ بروید.

2- روی دستگاه‌های پیوندشده ضربه بزنید.
Android: روی پیوند دادن دستگاه ضربه بزنید. اگر دستگاهتان به احراز هویت زیست‌سنجی مجهز است، از دستورالعمل‌های روی صفحه پیروی کنید. اگر احراز هویت زیست‌سنجشی را فعال نکرده‌اید، از شما خواسته می‌شود شماره رمزی را که برای باز کردن قفل گوشی استفاده می‌شود وارد کنید.

iPhone: روی پیوند دادن دستگاه ضربه بزنید. در iOS 14 و نسخه‌های بالاتر، از Touch ID یا Face ID برای باز کردن قفل استفاده کنید. اگر احراز هویت زیست‌سنجشی را فعال نکرده‌اید، از شما خواسته می‌شود شماره رمزی را که برای باز کردن قفل گوشی استفاده می‌شود وارد کنید.

3- از گوشی خود برای اسکن کردن کد QR در سایت WaMessenger استفاده کنید.
4- اگر خواسته شد، روی تمام ضربه بزنید یا آن را انتخاب کنید.